คาสิโนออนไลน์ กับสังคมชาวพุทธ ศีลธรรมที่มีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อน

เมื่อเราพูดถึงเรื่องการพนันในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่า สิ่งหนึ่งที่มักจะมีการพูดถึงตามมาก็คือ…

ศีลธรรมอันดีของสังคมชาวพุทธ

เพราะมีการมองว่า การพนันเป็นอบายมุขและหนทางนำไปสู่ความเสื่อม ทำให้เกิดทุกข์นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการต่อต้านการทำให้ คาสิโนออนไลน์ เป็นสิ่งถูกกฎหมายในเมืองไทย เราจะเติบโตมากับเรื่องดังกล่าว และการพยายามนำข้อเสียของการเล่นพนันมาใส่ไว้ในแบบเรียน การสื่อสารในช่องทางต่างๆ

ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็ทำให้คนจำนวนมาก เชื่อตามสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่เห็นมา จนลืมไปว่า..

หลักคำสอนของศาสนาพุทธ กำหนดให้เชื่ออย่างมี “สติ”

ชาวพุทธ ต้องมีสติ

 

และเรื่องการพนัน เราเชื่ออย่างมีสติแล้วหรือยัง??

นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดเป็นอย่างมาก เพราะการเชื่ออย่างไร้สติ นอกจากจะทำให้ตัวเราเดือดร้อนแล้ว บางทีอาจส่งผลให้คนอื่นเดือดร้อนตามไปด้วย

เราต้องยอมรับว่า การเล่นพนันไม่ว่าจะเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายอย่าง “คาสิโนออนไลน์” ซึ่งเกมยอดฮิตก็คือ บาคาร่า หรือการเล่นถูกกฎหมายอย่าง ซื้อสลากกินแบ่ง แทงมวย ล้วนแล้วแต่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

เราไม่สามารถนำเอาหลักศีลธรรมเพียงอย่างเดียว ในการตัดสินสิ่งใดว่าดีหรือไม่ดีได้

เพราะการพนันนั้นเป็น “นามธรรม”

ถ้าไม่มีคนเล่นก็ไม่มีทางเกิดคำว่าดีหรือไม่ดี

คาสิโน ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมอง

คาสิโนออนไลน์ ดี..ไม่ดี อยู่ที่มุมมองของคน

ด้วยเหตุนี้เอง การพนันจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ผู้เล่นมากกว่า เนื่องจากการพนันเอง…ก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่หลายต่อหลายคนใช้ผ่อนคลาย

และหนทางสู่ความเสื่อม ก็ไม่จำเป็นว่าต้องมาจากการเล่นพนันเพียงเสมอไป

สังคมพุทธที่แท้จริง คือการไม่ยึดติด ถ้าเราเล่นพนันแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ส่วนตัวแล้วมองว่า ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมเหมือนกัน

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ถ้าหากทำให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย สามารถเล่นคาสิโนออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง เชื่อว่าผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับมีมากมาย

นอกจากนั้นแล้ว หากเราอาศัยจุดแข็งที่สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ มาปรับให้สามารถอยู่คู่กับการพนันได้ เชื่อว่า..

เมืองไทยจะเกิดสังคมการเล่นพนันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ประเทศอื่นไม่สามารถมาเลียนแบบได้เลย

ดังนั้นแล้ว เมื่อเมืองไทยมีพุทธพาณิชย์แล้ว ถ้าหากเรา…จะนำสังคมพุทธมาประยุกต์ให้อยู่ร่วมกับการพนันได้ ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไร เพราะถ้ามองตามหลักคำสอนจริงๆแล้ว มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดหรือถูกเลย

ที่ผ่านมาเรามักมองการพนันเป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรมอันดี ซึ่งสุดท้ายแล้ว เมื่อมองลึกจริงๆ ก็น่าจะเป็นคนละเรื่องกัน คงถึงเวลาที่เราต้องมาช่วยกัน ขจัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้กันเสียที